muziekbus
Dit artikel is 19-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gigue

(Italiaans: giga (=viool), Engels: jig of jigg, van oudfrans giguer = dansen). De gigue is oorspronkelijk een snelle Schots-Ierse dans welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot. Na 1600 werd de gigue in Engeland bekend als jigg. Nog in de 17de eeuw werd de jigg in Duitsland gedanst.

Als deel van de suite werd de Gigue spoedig in de kunstmuziek opgenomen en is daar o.m. bij Bach, Händel en vele anderen, te vinden in driedelige maat (6/8, 9/8, 12/8). de klassieke muziek was de Gigue weer vergeten. Bij Debussy, Schonberg, Strawinsky vindt de Gigue weer toepassing

In de zeventiende en achttiende eeuw is de gestileerde gigue een vast bestanddeel, meestal fugatisch van opzet, van de suite geworden. Zij staat meestal in 3/8, 6/8, 9/8 of 12/8 maat en vormt het laatste deel van de suite (met de volgorde: Allemande, Courante, Sarabande en Gigue). Bijvoorbeeld bij G. Froberger en in de G-groot fuga van J.S. Bach (BWV577). Een enkele maal treft men een gigue in 4/4 maat aan. (Zie Franse suite in d van Bach)

Er zijn twee typen van gigue: de snelle, in lopende achtsten en de minder snelle in gepunteerde ritmen. In het laatstgenoemde type vindt men vaak veel zestiende noten.

Typerend voor de gigue is, dat zij vaak fugatisch is geschreven. Bij Bach begint het tweede deel dikwijls met de omkering van het motief, waarmede het eerste deel wordt geopend. In de gigue uit de partita in G voor klavier combineert hij in het tweede deel de motieven waarop de beide delen zijn gebouwd. De gigue wordt altijd in een snel tempo gespeeld, zij is tweedelig en de beide delen hebben in de regel ongeveer dezelfde lengte.

De naam Gigue is misschien afkomstig van het Italiaanse woord "Giga" (viool), en is ook de naam van een driesnarig instrument uit de 12e eeuw en 13e eeuw, met als karakteristieke eigenschap twee cirkels die in de vorm van een 8 uitgesneden zijn in de klankkast.

JIG[G]
jig 1. een op de Britse eilanden en Ierland bewaarde reidans, met liederen die spottende teksten bevatten, bijna vulgair en shockerend. Kan zowel in binaire als ternaire ritmen voorkomen. Kwam als vulgaire dans aan het hof van Elisabeth I.
jig 2. uit de jig ontstond een zangspel, een sketch, met zang- en danspartijen; werd in Engeland gemaakt tot en met Purcell. In de Beggar's opera duikt de jig opnieuw op. Op het vasteland is de jig de gigue (in Frankrijk) of giga.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.