muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Giacomo Carissimi

Giacomo Carissimi eig, Amico gedoopt 18-4-1605 Marino, gest. 12-1-1674 Rome
Italiaans componist

Van 1623 tot 1627 werkte Giacomo Carissimi als zanger en organist aan de dom van Tivoli.
In de daaropvolgende twee jaren was hij als kerkkapelmeester in Assisi werkzaam.
Vervolgens heeft Carissimi tot zijn dood de functie van kapelmeester aan de San Apolinaire te Rome bekleed.

Hij was een bescheiden kunstenaar, die alle andere aanbiedingen zoals bijv. van de keizers Ferdinand III en Leopold I, afsloeg.

Bij zijn dood vermaakte hij zijn werk aan het Collegium Germanicum. Tijdens de opheffing van de jezuïtenorde werd het hele archief gestolen en werden zijn portret en zijn composities als oude rommel verkocht.

Carissimi was een van de oude meesters die de stoot hebben gegeven tot een zekere graad van secularisering van de toenmalige kerkmuziek. Hij behoorde samen met Luigi Rossi tot de eerste en meest vooraanstaande componisten, die zich toelegden op het oratorium en de cantate. De latere eindvorm van de klassieke cantate schijnt van hem afkomstig te zijn.

Carissimi had veel leerlingen en was internationeel beroemd als pedagoog. Tot zijn leerlingen behoorden o.a. A. Scarlatti, J.K. Kerll, Chr. Bernard, Marc. Ant. Cesti en G.M. Bononcini. Hierdoor is zijn invloed merkbaar in de gehele Europese muziek van de latere jaren.

Carissimi componeerde veel kerkmuziek, o.a. motetten en 15 oratoria, waarvan Lucifer, Job, Balthazar, Ezechias, Jonas en het meest bekende Jephta, bewaard zijn gebleven. De rest van zijn werk is verloren gegaan.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.