kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Geruis

(ruis), durend geluid, met bestanddelen van alle frequenties, een zogenaamd continu frequentiespectrum. Twee ruisen kunnen een verschillend frequentiespectrum hebben.

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 235.