kunstbus
Dit artikel is 03-01-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gerard Brucken Fock

Gerard von Brucken Fock

Gerardus Hubertus Galenus Fock geb. Koudekerke 1859, gest. Aerdenhout 1935
Nederlands componist en schilder

Von Brucken Fock was van gefortuneerde komaf en heeft nooit hoeven werken voor zijn levensonderhoud. Hij componeerde en tekende al vroeg. Omdat hij niet tevreden was over zijn eerste composities (liederen en pianowerken) nam hij van 1877-79 compositielessen bij Richard Hol in Utrecht. In diezelfde tij kreeg hij pianolessen van T.L. van der Wurff, speelde hij altviool in ensembles en concerteerde met het Utrechtsch Orkest in Middelburg. In deze periode schreef hij veel pianomuziek.

In 1879 ging hij verder studeren bij Friedrich Kiel in Berlijn, vervolgens bij Woldemar Bargiel (compositie). Vanaf 1883 ging hij al componerend en tekenend naar o.a. Amsterdam, Dresden, Praag, Wenen en het Duitse waddeneiland Borkum. In 1885 keerde hij terug naar Middelburg en trouwde met jonkvrouwe Marie Pompe van Meerdervoort.

Ze verbleven een tijdje in Parijs en daarna van 1888 tot 1891 woonden ze in Amsterdam. Hij componeerde veel. Hij werd voortdurend heen en weer geslingerd tussen kunst en kerk, waardoor hij geen rust vond. In de periode 1892-95 was hij heilsoldaat in Parijs en trok hij samen met zijn vrouw evangeliserend door Frankrijk en Zwitserland. Hij componeerde in deze periode alleen liederen voor het Leger des Heils.

In 1898 componeerde Von Brucken Fock Impromptu le Gironde (opus12/1) voor piano, één van de vele werken geïnspireerd door de natuur. Ook zijn schilderijen en tekeningen hadden dezelfde thematiek: landschappen, de duinen en de zee.

Ze verlieten Frankrijk en gingen weer in Amsterdam wonen, waar ze tot 1904 bleven. In deze periode componeerde hij veel waaronder zijn Kerstcantate (1900) en Paascantate (1901). Hij verbleef korte tijd op Walcheren, waar hij geïnspireerd werd tot het schrijven van zijn 24 Préludes voor piano, naar voorbeeld van Frédéric Chopin.

Na in verschillende plaatsen in Nederland, evenals in Berlijn en Parijs te hebben gewoond, verhuisde Von Brucken Fock in 1920 naar Heemstede, waar hij tot zijn dood bleef wonen. In deze periode gaf hij kerkconcerten en musiceerde en tekende voor zichzelf. In 1905 had hij zijn oratorium De werderkomst van Christus gecomponeerd, in 1921 bracht hij hierin wijzigingen aan en in 1934 ontstond een nieuwe bewerking. Kort voor hij stierf voltooide Von Brucken Fock zijn Requiem waarmee hij al in 1888 begonnen was en afsloot in 1933. Wegens zijn slechte gezondheid kon hij de succesvolle première een jaar later niet bijwonen.

Gerard von Brucken Fock heeft een aanzienlijk oeuvre nagelaten, als componist èn beeldend kunstenaar.
Als toonkunstenaar schiep hij een groot aantal werken voor een ruim aantal bezettingen, waaruit invloed blijkt van, onder anderen, Frédéric Chopin, Edvard Grieg, Johannes Brahms en Franz Liszt. Vele daarvan zijn tijdens zijn leven uitgevoerd.
Zijn composities voor piano verraden grote affiniteit met het instrument, en veel van zijn orkestwerken zijn impressionistisch van karakter.
Als componist van liederen behoorde hij - met Daniël de Lange en Alphons Diepenbrock - tot de eersten in Nederland die Franse liederen schreven.

Het belangrijkste deel van Von Brucken Focks oeuvre als beeldend kunstenaar kwam tot stand tussen 1910 en 1920. In zijn schilderijen en tekeningen liet hij zich ten dele door dezelfde onderwerpen inspireren als in zijn composities: landschappen en de zee. Zijn werk sluit aan bij de Haagse School, maar vertoont verschillende stijlinvloeden, waaronder het impressionisme overheerst.

Bron: www.inghist.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 22.