kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Gealtereerd

akkoorden die door niet laddereigen verhogingen en/of verlagingen van een of meer tonen ontstaan.
Tot de gealtereerde akkoorden behoren de hard verminderde en dubbel verminderde drieklanken en septime-akkoorden en het overmatig dominant-septime-akkoord
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 9.