kunstbus

Bezoek ook onze webwinkel


Gassenhauer

was in de 16e eeuw de algemene benaming voor een populair lied.
Later werd de naam gassenhauer alleen gegeven aan liederen van twijfelachtige muzikale en literaire waarde en met een vulgaire inslag.

Pageviews vandaag: 25.