kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Gassenhauer

was in de 16e eeuw de algemene benaming voor een populair lied.
Later werd de naam gassenhauer alleen gegeven aan liederen van twijfelachtige muzikale en literaire waarde en met een vulgaire inslag.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 9.