muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Galante-stijl

Galante stijl (style galante)(rococo)

De Galante Stijl is een pre-klassieke vorm, gekenmerkt door sierlijkheid en gevoeligheid, soms frivoliteit, uitgedrukt in een soepele, meestal niet streng volgehouden, twee- of driestemmigheid. Bij deze vorm was de sentimentaliteit en intimiteit uiteindelijk zo sterk aanwezig dat het de soort eerste serieuze breuk was met de Barok. Zij treedt vooral op in de klavier- en de kamermuziek, o.a. bij Couperin, Daquin, Rameau, Balbastre, D. Scarlatti, Galuppi, Sacchini, Telemann, Nichelmann.

galante stijl: heldere, duidelijk geperiodiseerde, uit korte motieven opgebouwde melodie, en sonate-achtige structuren van bijvoorbeeld Scarlatti.

Style Galant, een stijl die in de barok ontstond als contrast tegenover de veel complexere contrapuntische stijl.

Andere pre-klassieke vormen zijn Empfindsamkeit en Sturm und Drang. Sporen hiervan vindt men bij C.Ph.E. Bach, Amadeus Mozart en Haydn.

Johann Sebastian Bach
"Mijnheer Bach zou nog meer bewondering genieten, indien zijn muziek wat minder ingewikkeld zou zijn en wat meer galant", zo schreef een recensent in 1737 . En daarmee verwoordde hij kort en bondig de stilistische omwenteling die zich rond het midden van de achttiende eeuw voltrok.
Moderne, progressieve componisten in Bachs tijd componeerden in de lichtvoetige, galante stijl die het in de rococosalons van de opkomende burgerij goed deed; directe toegankelijkheid voor het luisterende publiek en een afwijzing van strenge, bedachte structuren waren het kenmerk van deze rococo stijl.
Bach moest van deze 'huppelmuziek' - waar zelfs Telemann toe overging - weinig hebben. Hij vond de nieuwe 'galante stijl' niet 'rijk' genoeg. Als hij bijv. in zijn danssuites 'galante melodieën' gebruikt, dan zorgt hij er bijna altijd voor dat die melodische lijn gedragen wordt door een degelijk en niet zelden polyfoon uitgewerkte onderbouw.
Hij probeert mondjesmaat een eigen vorm aan de style Galant te geven in een aantal aria 's en duetten in de Hohe Messe: Christe Eleison, Laudamus Te en Benedictus. Daardoor is Bachs Hohe Messe niet alleen een monument voor een voorbij tijdperk, het sluitstuk van 150 jaar barokke kerkmuziek, gedomineerd door de basso-continuostijl; maar hij behelst zelfs een reminiscentie aan de daaraan voorafgaande periode, de renaissance. En hij biedt uitzicht op de muzikale ontwikkeling in het vervolg van de achttiende eeuw.

Johann Sebastian Bach stond op de breuklijn van verschillende muzikale stijlen en smaken. Hijzelf vertegenwoordigde de barokke traditie, waarin het geleerde vernuftige contrapunt gezien werd als het summum van muzikale expressie; de generatie na hem gaf de voorkeur aan minder ingewikkelde muziek die op een meer directe en natuurlijke manier de toehoorders beroerde.

Sommige componisten probeerden om zeer persoonlijke en individuele gevoelens in muziek te verwerken (de empfindsame stijl), andere schreven bevallige, vermakelijke en aangename muziek die tegemoet kwam aan de smaak van het publiek (de galante stijl).

Georg Philipp Telemann
Een belangrijke vertegenwoordiger van deze pre-Klassieke vorm was Georg Philipp Telemann. Zijn gehele oeuvre vertoont een ontwikkeling waarin de Duitse barokstijl - ca 1730 - wordt losgelaten ten gunste van de galante stijl. Met zijn eenvoudige melodielijnen en transparante structuur, die hij ten dele aan de Franse barokmuziek ontleende, appelleerde hij aan de gemakkelijk in het oor liggende barokmuziek. Maar tegelijkertijd droeg hij ook bij aan de vorming van een nieuwe stijl, die één van de zonen van Bach, Johann Christian Bach, verder zou uitwerken in de 'style galante'. Telemanns muziek vormt daarmee, bezien vanuit de contrapuntische, grillige Barok een stap in de richting van een evenwichtige en naar eenvoud strevende Klassieke Stijl.

De klavecinist Francois Couperin (1668-1733) is een van de belangrijkste muzikale vertegenwoordigers van de galante stijl die zowel als componist als bespeler van het klavecimbel grote faam genoot.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.