muziekbus
Dit artikel is 22-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Franse kosmopolitische traditie

Franse Kosmopolitische traditie

Zij die, gelijk Franck en diens leerling d'Indy, aan de klassieke vorm schema's wilden blijven vasthouden.

1871: Société Nationale de Musique française
De Franse muzikale renaissance wordt over het algemeen geacht te zijn begonnen in 1871, bij de oprichting van de Société nationale de musique française aan het eind van de Frans-Duitse oorlog. Doel van het genootschap was het aanmoedigen van Franse componisten, met name door het organiseren van uitvoeringen van hun werk. Een van de gevolgen was een opvallende kwantitatieve en kwalitatieve toename van symfonische muziek en kamermuziek.
Met de oprichting van de Société Nationale de Musique in 1871 door Camille Saint-Saëns werd in brede kring in Frankrijk voor het eerst weer de aandacht gericht op andere muzikale uitingsvormen dan de opéra en de opéra-comique.
Van de Société Nationale maakten componisten deel uit van even verschillende ambities als talenten, die elkander niettemin ontmoetten in het streven om de Franse muziek, onder het devies 'Ars Gallica', van vreemde en speciaal Wagneriaanse - smetten te zuiveren, ten einde aldus een zekere nationale traditie te herstellen.

Onder de promotors van deze muzikale 'renouveau' vielen al spoedig drie richtingen te onderscheiden:
- De typisch Franse traditie werd doorgegeven door Saint-Saëns en diens leerlingen, in het bijzonder Fauré.
- De kosmopolitische traditie, zij die, gelijk Franck en diens leerling d'Indy, aan de klassieke vorm schema's wilden blijven vasthouden
- De derde, meer recente lijn was ingrijpender en had een grotere invloed. Geworteld in de Franse traditie van 'clarté' en 'équilibre' uit de glorietijd van Rameau en Couperin, had deze lijn onvoorziene consequenties in de muziek van Claude Debussy. Deze beleefde en verwerkte deze waarden op geheel nieuwe wijze om zo geheel onbekende perspectieven voor de muziek, ook buiten Frankrijk, te kunnen openen.

Kosmopolitische traditie
Franse kamermuziek - César Franck
César Franck was de pionier van de moderne Franse kamermuziek. Belangrijke werken op dit terrein zijn het Pianokwintet in f-mineur (1879), het Strijkkwartet in D-majeur (1889) en de bekende Vioolsonate in A-majeur (1886). In deze composities paste Franck het cyclische principe toe, ofwel, dezelfde thema's keren in twee of meer delen terug, identiek of getransformeerd. Het cyclische gebruik van thema's komt het best tot zijn recht in zijn betere kamerwerken en de Symfonie in d-mineur uit 1888.

Vincent d'Indy
Vincent d'Indy, de belangrijkste leerling van Cesar Franck, hield trouw vast aan de idealen en methoden van zijn leermeester. In de Eerste en de Tweede symfonie voerdee d'Indy de cyclische transformatie in thema's die hij van Franck had geleerd tot het uiterst door.

1894 Schola Cantorum
De richting van het 'behoud' zou weldra haar voornaamste bolwerk vinden in de Schola Cantorum, een instituut dat door Charles Bordes en Vincent d'Indy was opgericht met de aanvankelijke bedoeling aankomende kerkmusici volgens de gezuiverde gregoriaanse beginselen op hun toekomstige taken voor te bereiden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.