muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Francesco Landini

De meest vooraanstaande componist van ballate en de belangrijkste Italiaanse musicus van de veertiende eeuw (het trecento).

Als gevolg van waterpokken was Landini vanaf zijn kindertijd blind, maar dat belette hem niet op te groeien tot een ontwikkeld man, een gewaardeerd dichter (net als Machaut en Vitry) en een meester op het gebied van de theorie en de praktijk der muziek. Hij was een virtuoos bespeler van vele instrumenten, vooral bekend vanwege zijn beheersing van het organetto, een klein draagbaar orgel, dat hij bespeelde 'zo gemakkelijk alsof hij over zijn ogen kon beschikken, met een aanslag die zo snel was (en toch altijd het metrum in acht nemend), met zoveel vaardigheid en bevalligheid dat hij zonder twijfel elke organist die men zich maar zou kunnen herinneren verre overtrof.'

Paradiso degli Alberti
Landini is een van de hoofdpersonen in Paradiso degli Alberti van Giovanni da Prato. Hoewel dit boek niet eerder dan in 1425 is geschreven, worden er scènes en gesprekken uit het jaar 1389 in beschreven, toen Landini nog leefde. De korte verhalen (novella's) die erin staan hebben een samenhang die vergelijkbaar is met Boccaccio's Decamerone en Chaucers Canterbury Tales. Een van de verhalen in het boek zou door Landini zelf zijn verteld.

Werk:
Landini heeft nooit muziek gecomponeerd op religieuze teksten. Zijn bewaard gebleven werken bestaan uit negentig tweestemmige en tweeënveertig driestemmige ballata's, en nog enkele andere die zowel in twee- als driestemmige versie zijn overgeleverd. Daarnaast zijn er tien madrigalen en een caccia bewaard gebleven. De tweestemmige ballata's zijn duidelijk vroege werken; stilistisch lijken ze op madrigalen, al is de melodische lijn meer geornamenteerd. Veel van de driestemmige ballata's bestaan, net als de Franse ballades, uit een vocale solopartij en twee begeleidende partijen.
De ballata Non avrà ma' pietà is typerend voor de vorm zoals die bij Landini wordt aangetroffen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.