kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Formant

de eigen trillingsmogelijkheden van het lichaam van een muziekinstrument waardoor bepaalde boventonen
worden versterkt.

1. stem: het voor elke klinker karakteristieke frequentiegebied van de toondelen, het door de mond-, keel-, en neusholten bepaalde resonantiegebied.

2. instrument: ook muziekinstrumenten hebben hun bijzondere formant waarin hun eigen klankkleur zetelt. De kunst van de vioolmaker is aan de viool de goede formant te geven.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 267.