kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Foon

is een maat voor de luiheid van een toon. Het menselijk gehoor is niet gelijkgevoelig voor tonen van verschillende frequentie. Door de toon van 1000 Hz als standaardtoon te kiezen en de luiheidswaarden in decibel hiervan te vergelijken met tonen van andere frequenties verkrijgt men voor iedere frequentie een maat, die men Foon noemt.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 267.