muziekbus
Dit artikel is 19-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Flor PeetersBelgisch organist en componist, geboren Tielen bij Turnhout (prov. Antwerpen)4 juli 1903, gestorven Antwerpen 4 juli 1986

website: Flor Peeters studeerde naast zijn middelbare school in Turnhout eerst piano, orgel en viool, bij H. Quinen en Jozef Brandt. Toen hij 16 jaar was begon te studeren aan het Lemmensinstituut te Mechelen, compositie bij Lodewijk Mortelmans, gregoriaanse muziek en analyse bij Jules van Nuffel en orgel en liturgische improvisatie bij Oscar Depuydt. In 1923 behaalde Peeters de hoogste onderscheiding, de Prijs Lemmens-Tinel. Hij was de jongste laureaat van deze prijs in de geschiedenis van de school.

In 1923 werd Peeters meteen tweede organist aan de kathedraal en hulpleraar aan het Lemmensinstituut, beide opdrachten als hulp voor zijn orgelleraar Oscar Depuydt, die met Lodewijk Mortelmans tot zijn belangrijkste leraren kan worden gerekend. Bij het overlijden van Depuydt in 1925, werd Flor Peeters hoofdorganist aan de kathedraal en hoofdleraar orgel aan het Lemmensinstituut te Mechelen.

In 1931 werd hij orgelleraar aan het Koninklijk Conservatorium te Gent en in 1935 leraar orgel en improvisatie aan de Rooms - Katholieke Leergangen te Tilburg. Aan het Lemmensinstituut gaf Peeters les van 1923 tot 1952; aan het conservatorium te Gent van 1935 tot 1948. In 1948 werd hij orgelleraar aan het Kon. Vlaams Conservatorium te Antwerpen; van 1952 tot 1968 was hij tevens directeur van deze instelling. Peeters was de initiator van de cursus muziekpedagogie aan het Belgische conservatorium.

Hij gaf jaarlijks meesterklassen in Amerika en in 1968 op pensioen gesteld, kreeg hij een opdracht van het ministerie van Nederlandse Cultuur om elk jaar te Mechelen, in de kathedraal, een Internationale Meesterklas te doceren. Hij zou dat doen tot en met 1985.

Peeters gaf als organist ca. 1200 orgelrecitals in West-Europa, de V.S., Groot Brittanië, Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, de Sovjet Unie, Australië en de Filippijnen. Naast zijn eigen composities vertolkte hij werken van Bach, Widor en Franck.

Hij was lid van de Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en erelid van de Royal Academy of Music te Londen. In 1964 werd hij, met Olivier Messiaen, aangesteld tot consultor bij het Vaticaans Concilie II, maar beiden werden nooit geraadpleegd.

Flor Peeters was eredoctor in de muziek van de Catholic University of Washington (1962) en van de Katholieke Universiteit te Leuven (1971). In 1971 benoemde de Koning hem tot baron. Enkele maanden voor zijn dood, ontving hij de Belgische Staatsprijs voor de bekroning van een artistieke carrière.

Peeters omvangrijke oeuvre omvat belangrijke composities voor orgel; aanvankelijk componeerde hij in het symfonische klank- en vormideaal, echter, onder invloed van de Nederlandse polyfonisten en van het gregoriaans, kwam hij tot een meer lineaire karakteristieke orgelstijl.

Hij verzorgde een uitgave van de Oudnederlandse meesters voor het orgel (1938, 1945, 1948) en hij is auteur van een driedelige orgelmethode Ars Organi (1952).

websites: www.muziekcentrum.be, www.cebedem.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.