kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Fermate

"Lengte ad libitum". Muziekteken tot onbepaalde verlenging van de duur van een noot of rust. De uitvoerder mag bepalen hoe lang de noot, het akkoord of de rust aangehouden wordt. Dit is meestal langer dan de feitelijk voorgeschreven notenwaarde, maar kan ook korter zijn. Vanwege de Franse benaming "point d'orgue" wordt de fermate vaak foutief "orgelpunt" genoemd.

[It. fermata = rustpunt], voordrachtsaanduiding in de muziek. De fermate, ook corona genoemd, verlengt de duur van de noten of pauzes naar believen. De notatie in het notenschrift van dit rustteken, dat zich boven of onder de betreffende noot bevindt, bestaat uit een halve cirkel met een punt in het midden. In de da capo-aria (da capo) geeft de fermate de plaats aan, waar de aria na de herhaling van het begindeel eindigt. In het soloconcert geeft hij het begin van de cadens aan.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 93.