muziekbus
Dit artikel is 30-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fantasie

Fantasie (fantasieën; v)

1. Instrumentale compositie over een steeds gevarieerd motief, veelvuldig voorkomend in de 16de eeuw, sedert de Weense klassieken ook wel compositie met vrij fantaserend karakter.
2. product van de verbeelding. (fantasieën)
2. het vermogen zich willekeurige zaken als reëel voor te stellen. (geen meervoud)
2. het vermogen om zich in situaties in te leven of verhalen te bedenken. (geen meervoud)

Fantasie (muziek)
Onder fantasie, of fantasia, in de muziek verstaat men sinds de 16de eeuw een instrumentaal werk, dat door zijn spontanëiteit en vrije vorm lijkt op een improvisatie. Dit genre vertoont eigenzinnige structuren en onderscheidt zich qua vorm van de gebruikelijke compositorische normen.
Hoewel de fantasie oorspronkelijk voor orgel of luit werd geschreven, werd dit anders naarmate zich de meerstemmigheid ontwikkelde.
In Engeland en Frankrijk in de 17-de eeuw was de fantasie het meest geliefde en meest typische genre voor snaarinstrumenten.
In de 18de eeuw verloor de fantasie echter zijn oorspronkelijk vrij improviserend karakter en werd bij de rondo- en sonatevorm ingedeeld.

Voorbeelden van bekende Fantasieën zijn:
. Telemann,Fantasias (fluit)
. J.S. Bach, Chromatische fantasie en fuga (BWV 903)
. Chopin, Fantasie (piano solo) en Grande fantaisie sur des airs polonais (piano en orkest)
. Schubert, Fantasie in f-klein (piano quattre-mains)
. Hector Berlioz, Symfonie fantastique

De Fantasie (ook wel fantasia) in de muziek heeft ook betrekking op de vrijheid, verbeeldingskracht of creativiteit van een uitvoerende om naar eigen goeddunken een stuk uit te voeren. In dit verband zijn de volgende lemma's ook van belang: a piacere, cadens, interpretatie.

De fantasie verschijnt als vorm reeds in de vroege barokmuziek, en is daar sterk verwant aan de ricercare, waarin meerdere thema's worden verwerkt. In de meeste fantasie-werken wordt de vorm bepaald door een hoofdthema, gevolgd door verschillende episodes die hetzij voortborduren op het thema of daar een contrast mee vormen. Daarbij kunnen al dan niet nieuwe thema's prominent naar voren komen, of het hoofdmateriaal zodanig veranderen, dat tegen het einde van het stuk de compositie een nieuwe gestalte of karakter heeft gekregen. Veel Fansatieën eindigen ook in een andere toonsoort dan waarin ze begonnen zijn.

Fantasie (taal/psychologie)
De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om zich in situaties in te leven of verhalen te bedenken die men niet zelf heeft beleefd of die zich nooit hebben voorgedaan; die zich wellicht niet eens kunnen voordoen. Zo'n situatie of verhaal noemen we tevens 'een fantasie'.

De verbeeldingskracht is díe kracht die ons toelaat een verhaal te begrijpen dat ons verteld wordt dat over omstandigheden, toestanden, streken, enz. gaat waar we nauwelijks besef van hebben.

Fantasie en dagdromen zijn begrippen uit de psychologie. Bij fantasie en dagdromen wordt aan de onbevredigde verlangens voldaan via denkbeeldige prestaties. Fantasieën hebben vaak betrekking op situaties die onmogelijk zijn (zoals het bestaan van magische krachten) of hoogstonwaarschijnlijk zijn (zoals wereldvrede). Fantasieën kunnen ook seksueel van aard zijn. In de meeste gevallen treedt fantasie en dagdromen op als een afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties.

Een volwassene van wie het lijkt of deze constant in een fantasiewereld leeft kan als een Walter Mitty karakter gezien worden.

Een fantasie kan gebruikt worden om het dagelijks leven wat leuker te maken. Bijvoorbeeld, iemand die zijn tanden poetst kan daarbij de fantasie hebben dat er kleine mannetjes in de tandpasta zitten. Deze kleine mannetjes doen hun uiterste best om de tanden zo schoon mogelijk te maken.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.