muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fanny Hensel

Fanny Cäcilia Hensel (Fanny Mendelssohn)

Fanny Cäcilia Hensel geboren Hamburg 14-11-1805, gestorven Berlijn 14-5-1847
Duits pianiste en componiste

Fanny Hensel was de dochter van Abraham Mendelssohn (1776- 1835) en Lea Mendelssohn, geb. Salomon (1777- 1842), en zuster van de componist Felix Mendelssohn Bartholdy.

Samen met haar broer Felix kreeg zij les van oa Zelter. In 1816, toen ze verscheidene maanden in Parijs doorbrachten studeerden Fanny en Felix piano bij Marie Bigot de Morogues, een favoriet van Haydn en Beethoven.

Na terugkeer in Berlijn namen ze les bij Ludwig Berger. Abraham Mendelssohn huurde Carl Friedrich Zelter in, een vriend van Goethe en directeur van de Berliner Singakademie, om zijn kinderen muziektheorie en compositie te onderwijzen. Fanny werd in Mendelssohn's vriendenkring al snel bekend als een uitstekend pianiste en componiste van liederen en pianowerken.

Fanny Hensel werd geconfronteerd met vele restricties vanwege het feit dat ze een vrouw was. Van haar vader moest zij zich vanaf haar veertiende concentreren op haar rol als echtgenote en moeder.
Haar muzikale activiteiten reikten niet verder dan de grenzen van Mendelssohn's kring. Concerteren in het openbaar en het publiceren van composities werd als niet vrouwelijk gezien. Hierdoor bleef haar oeuvre voornamelijk beperkt tot liederen en stukken voor piano, die tijdens huisconcerten uitgevoerd konden worden.
Haar Piano Quartet uit 1822 was zeer ongebruikelijk voor haar werk uit die tijd.

In deze tijd huurde Abraham Mendelsssohn musici in van de hofkapel om in de 'Sonntagsmusiken' te spelen, concerten die plaats vonden in zijn huis en die Fanny Hensel de gelegenheid gaven haar muziek te laten horen aan een kleine kring van concertgangers. Hiermee konden zowel Fanny als Felix werken van vroegere en eigentijdse componisten alsook werken van hen zelf uitproberen in een semi-publieke zetting met zelf uitgekozen publiek.

In een poging haar composities aan een groter publiek te presenteren, kreeg ze in 1827 en in 1830 de gelegenheid vijf liederen en een duet met pianobegeleiding te publiceren onder de naam van Felix Mendelssohn, zijn Liederheften op 8 en 9. Ze maakte hier kopieën van voor haar vrienden en kennissen.

In 1829 vertrok Felix Medelssohn voor een langdurige reis naar Engeland en kwam er een einde aan de zondagsconcerten. In datzelfde jaar trouwde Fanny met de schilder Wilhelm Hensel. In 1831 voerde Fanny Hensel de concerten weer in waarbij zij haar koor dirigeerde en begeleidde, dat uit ongeveer 20 zangers bestond en instrumentalisten die haar vrienden waren, in het geven van hoogstaande optredens van oratoria, opera aria's en kamermuziek van Bach, Mozart, Beethoven, Weber, Medelssohn en haar eigen werk.
Deze concerten werden steeds beter bezocht en Fanny Hensel presenteerde haar werken voor solo piano, haar liederen, duetten, koorliederen, het schouwspel Hero en Leander voor sopraan en piano of orkest, het Piano trio en de Orkestrale Ouverture (1830) waarvoor het orkest van het Königstädter Theater was ingehuurd. Behalve vrienden en bekenden bezochten ook een aantal beroemde mensen de Sonntagsmusiken, waaronder: de Humboldt broers, Franz Liszt, Clara Wieck-Schumann, Johanna Kinkel, Heinrich Heine etc.

Het dirigeren van deze concerten had een positieve invloed op het componeren van Fanny Hensel. In 1831 componeerde zij grotere werken voor solisten, koor en orkest, zoals de cantates Hiob en Lobgesang en Music für die toten der cholera-epidemie (Oratorium nach bildern der bibel)

Zij was een zeer begaafd pianiste en componiste van Lieder ohne Worte, een trio, vele liederen en pianomuziek. Pogingen met grotere werken in 1831/1832 bleven zonder succes.

In 1839/40 ging de familie een jaar reizen in Italië. Hier kreeg Fanny Hensel eindelijk erkenning voor haar werk buiten de familiekring en leerde verschillende musici kennen die onder de indruk waren van haar werk en haar aanmoedigden in haar creativiteit, zoals bijvoorbeeld Charles Gounod.
Na terugkeer in Berlijn componeerde Fanny Hensel haar belangrijkste pianowerk, de biografische cyclus das Jahr (1841).
Gedurende de eeuw waarin Fanny Helsen leefde was zij de enige componist die het idee gebruikte om de twaalf maanden van het jaar muzikaal uit te beelden.

Pas in het laatste jaar van haar leven had Fanny Hensel de moed om, aangemoedigd door een vriend van de familie Robert von Keudall en ondanks de tegenwerking van haar broer, systematisch haar werk te laten publiceren. In 1846 verschenen liederen, a cappella koorliederen en piano werken met de opusnummers 1 tot 7.
Ze kon de publicatie niet af maken daar ze stierf aan een beroerte tijdens een repetitie voor één van haar zondagsconcerten op 14 mei 1847.
Felix Mendelssohn raakte in een depressie na de dood van zijn zuster en stierf onverwacht op 4 november 1847.
Op verzoek van Wilhelm Hensel had Felix ervoor gezorgd dat verschillende werken van Fanny Hensel nog gepubliceerd werden. Deze verschenen in 1850. In 1987 begon de Furore Verlag Fanny Hensel's werken te publiceren die nooit gepubliceerd waren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.