kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Falsi-bordoni

De Italiaanse kerkmuziek kende in de 16de eeuw evenals in de wereldse muziek onder de naam falsi bordoni eenvoudige homofone zettingen en in de loop der 16de eeuw werd ook in de hogere vormen, zoals missen en motetten, naast de polyfone stijl, de homofone veelvuldig werd toegepast, in het bijzonder ook in de veelkorige werken der Venetiaanse School (Willaert, Andrea en Giovanni Gabrieli), maar evenzeer in die van de Romeinse grootmeesters, bijv. Palestrina.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 268.