muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Falsi-bordoni

De Italiaanse kerkmuziek kende in de 16de eeuw evenals in de wereldse muziek onder de naam falsi bordoni eenvoudige homofone zettingen en in de loop der 16de eeuw werd ook in de hogere vormen, zoals missen en motetten, naast de polyfone stijl, de homofone veelvuldig werd toegepast, in het bijzonder ook in de veelkorige werken der Venetiaanse School (Willaert, Andrea en Giovanni Gabrieli), maar evenzeer in die van de Romeinse grootmeesters, bijv. Palestrina.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.