muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Falset

(kopstem) kunstmatige verhoging van het stemregister door bepaalde stand van het strottenhoofd en van de stembanden; de borstresonans wordt hierdoor uitgeschakeld. Het op deze wijze zingen komt alleen bij mannen voor. Komt overeen met het flageolet van b.v. strijkinstrumenten.

Een wijze van zingen (alleen bij mannen) waarbij slechts een gedeelte van de stembanden gebruikt wordt, overeenkomstig met de flageolet van de strijkinstrumenten. Zie ook 'counter-tenor'.

Ook wel: falsetto. Vooral: kopstem bij de man, d.i. een hoog stemregister. Ook bij de vrouwenstem komt de falsetstem voor: men bedoelt hiermee dan het middenregister; d.i. tussen de borst- en de kopstem.

zangtechniek bij mannenstemmen. Onder falset verstaat men een bepaalde zangtechniek voor mannenstemmen, waarbij de tonen alleen door de kopstem worden geproduceerd. Onder normale omstandigheden worden borststem en kopstem nooit volledig van elkaar gescheiden. Het geheim van een evenwichtige stemomvang is gelegen in het feit, dat de hoogste tonen niet geheel los staan van het borstregister en de laagste tonen niet geheel los staan van de kopstem. Dit is echter bij de falset anders: de trilling van de borstkas wordt hier zoveel mogelijk gereduceerd, en men hoort slechts de kopstem, die door de scheiding van de borsttoon dun, onnatuurlijk en vrouwelijk klinkt. De falset heeft echter dan alleen zijn bekoring, als deze piano wordt voortgebracht, omdat geen enkele inspanning in de hals of voor de stem te bespeuren valt. Het wordt meestal gebruikt door tenoren (Zie tenor) bij die tonen, die zich boven de normale tenorligging bevinden. De falset diende tot in de 18-de eeuw ter vervanging van vrouwenstemmen, omdat vrouwen tot dan toe bij het uitvoeren van kerkmuziek ongewenst waren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.