muziekbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

experimentele popmuziek

Avantgarde- of experimentele popmuziek

Experimentele (of avantgarde) muziek hangt af, maar valt door afwijking van de norm niet te plaatsen in zijn genre. Experimentele popmuziek hoort bijvoorbeeld bij het genre pop. In experimentele muziek staan het experiment en de vernieuwing centraal.

Elke popstijl die qua maatsoort, compositievorm en/of instrumentarium substantieel afwijkt van wat op die terreinen gebruikelijk is, valt onder de kop experimenteel.

Invloeden uit officiële avant-gardistische stijlen als free jazz, atonale muziek en musique concrète zijn vaak aanwijsbaar, naast sampling, cut-up technieken en improvisatie. Ook fusies komen veel voor.

Elektronica spelen in de meeste experimentele popmuziek een hoofdrol, zij het nog niet of nauwelijks bij de vroegste voorbeelden van o.a. The Beatles en Frank Zappa.

Websites: www.muziekweb.nl, www.popinstituut.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.