muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eusebius

1. Lid van de "Davidsbündler" en als zodanig pseudoniem van Robert Schumann als recensent.

2. Eusebius leefde ten tijde van de Romeinse keizer Commodus (180-192). Samen met enkele gezellen zette hij zich in om de Romeinen tot het christendom te bekeren. Toen een senator ter dood gebracht werd omdat hij een cristen was, verzorgden Eusebius en gezellen een christelijk begrafenis voor hem. Zij werden daarop gevangen genomen en gemarteld.

Eusebius' tong werd geheel uit zijn keel gerukt. Faustus, een christen die erbij stond, raapte de tong op, verborg hem in zijn mantel en vluchtte ermee weg. Maar ook zonder tong bleef Eusebius met heldere stem doorpraten. Zelfs vanuit zijn kerker bleef hij het christendom prediken en verrichtte hij wonderen. Dat werd de keizer te veel. Rechter Vittellius liet hem toen, op keizerlijk bevel, doden met een slag van een zweep, waaraan een loden kogel was bevestigd. Dat gebeurde op 25 augustus, de dag waarop sindsdien de heilige Eusebius wordt vereerd. Eusebius' lichaam, dat begraven was in een crypte bij Via Aurelia in Rome, zou 865 door paus Nicolaas aan het Sint Pieterklooster in Vézelay zijn geschonken. Ook zou het lichaam (met dat van zijn gezel Pontiaan) in Lucca zijn gegeven. Maar natuurlijk is het enige ware verhaal dat, waarin verteld wordt dat paus Sergius de lichamen van de heilige en zijn gezellen schonk aan graaf Markwaard, abt van het klooster in Prum, na voorspraak van keizer Lotharius.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.