kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.

etnomusicologie

Etnomusicologie

Muziekwetenschap die zich speciaal richt op de studie van de uitvoeringswijze en de gebruikte instrumenten van de Europese en buiten-Europese volksmuziek.

( muzieketnologie / muziekantropologie )

Etnomusicologie (v. Gr. ethnos = volk) werd vroeger wel vergelijkende muziekwetenschap genoemd.

Competenties muzieketnoloog:
. Inzicht aantonen in het functioneren van muziek in diverse culturen
. Inzicht aantonen in de relaties tussen muziek, beweging en taal
. Inzicht aantonen in processen van acculturatie in muziek
. Kunnen bespreken en classificeren van diverse muzikale stijlen en genres
. Kunnen classificeren van diverse muziekinstrumenten
. Beheersen van methodes om niet-westerse muziek en musici te benaderen

Etnomusicologie heeft tot doel inzicht te krijgen in de aard en de functie van muziek in niet-Westerse culturen. In de Muziekethnologie wordt gekeken naar de muziektheoretische concepten die in andere culturen worden gehanteerd. Deze concepten worden vergeleken met typisch westerse muziektheoretische begrippen. Ook komt de culturele muziekwetenschap aan de orde: de plaats van de muziek in de cultuur, betekenis van de muziek en de invloed van sociaal-culturele factoren op ontwikkelingen in de muziek


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 36.