muziekbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ensemble MAE

Ensemble MAE, vroeger Maarten Altena Ensemble geheten, is een Nederlands ensemble op het kruispunt van hedendaagse klassieke muziek en geïmproviseerde muziek.

Sinds 1980 heeft het Nederlandse Ensemble MAE, voorheen bekend als het Maarten Altena Ensemble, zich ontwikkeld van een improvisatie collectief naar een ensemble dat nieuwe muziek en multi-disciplinaire gebieden onderzoekt.

Het werk van het ensemble omvat een breed spectrum aan experimentele tradities. Het heeft een repertoire opgebouwd van meer van 150 werken die special voor diens bijzondere instrumentatie zijn geschreven door componisten als oprichter Maarten Altena, Robert Ashley, Richard Ayres, Allison Cameron, Jack Body, Alvin Curran, Guus Janssen, Yannis Kyriakides, Martijn Padding, Steve Martland, SOLEX en Paul Termos.

Sinds 1997 speelde Altena, contrabassist, zelf niet meer mee, en was hij artistiek leider van het ensemble.

In 2006 is de oprichter en naamgever van het ensemble Maarten Altena opgevolgd door twee nieuwe artistiek leiders: Yannis Kyriakides en Roland Spekle. De naam van het ensemble werd toen gewijzigd in Ensemble MAE. Dirigenten zijn afwisselend Jussi Jaatinen en Otto Tausk.
De koers van het ensemble is met deze verandering iets gewijzigd. Er is veel aandacht voor de mogelijkheden van live elektronica in combinatie met het akoestische ensemble, die samen een nieuwe geluidswereld vormen. Ook wordt er geëxperimenteerd met de wijze waarop nieuwe muziek wordt ervaren door deze aan te bieden in andere of ongebruikelijke muzikale omgevingen en door het gebruik van nieuwe media. Deze ontwikkelingen sluiten goed aan op de experimentele traditie van het ensemble dat bekend staat om zijn pioniersschap in de improvisatie binnen gecomponeerde structuren.
Het MAE nam deel aan verschillende projecten met gastmusici als Derek Bailey, Anthony Braxton, Micha Mengelberg, Roscoe Mitchell, Butch Morris en John Zorn.

20 LP's en CD's zijn uitgebracht op labels als X-OR, HatHut, Claxon, Philips, Donemus, Attacca, Nato en Unknown Public en er werd opgetreden in Japan, USA, Canada, Rusland, Mexico, en een groot deel van de Europese landen en natuurlijk ook in Nederland zelf.

Website: www.ensemble-mae.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.