kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Emmelisch

emmelisch noemt men de deeltonen, welke t.o.v. hun grondtoon in ons diatonisch chromatisch systeem gebruikt worden; dit zijn de eerste zes natuurtonen en hun veelvouden.
De natuurtonen 7, 11, 13, enz. en hun veelvouden zijn ekmelisch.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 138.