muziekbus
Dit artikel is 24-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Edgar Tinel

Belgisch pianist en componist, geboren 27 maart 1854 te Sinay-Waas - overleden 28 oktober 1912 in Brussel. Tinel wordt samen met Benoit beschouwd als de invloedrijkste figuur van de Vlaamse muziek aan het einde van de 19e eeuw.

Edgar Pierre Joseph Tinel was een groot vereerder van Johann Sebastian Bach. Hij schreef onder andere een muziekdrama, een geestelijke opera, oratoria, kerkmuziek, pianomuziek, liederen en een nog altijd gespeelde "Orgelsonate in g". Zijn muziek, die met werken als 'Klokke Roeland' en 'Vlaamsche stemme' aanvankelijk Vlaams-nationalistisch was, evolueerde naar religieus getinte werken als het oratorium Franciscus (1888), de Missa in honorem beatae Mariae virginis de Lourdes (1892) en de geestelijke opera Katharina (1909). Tot zijn publicaties behoren: Le chant grégorien (1890) en Pie X et la musique sacrée (1908).

Biografie
Edgar Tinel werd geboren in 1854 te Sinaai. Op achtjarige leeftijd kreeg het gezin een piano. Daarvoor oefende Edgar Tinel op een houten plank waarop een klavier met licht beweegbare toetsen afgebeeld waren. Tot 9 jaar volgde hij éénmaal per week pianoles bij een vriend van zijn vader in Eksaarde, daarna gingen Edgar Tinel en zijn broer naar het Brussels conservatorium.

Na zijn studies vanaf 1863 aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Louis Brassin (piano) en François-Auguste Gevaert (compositie), startte Tinel in 1873 zijn carrière als pianosolist. Snel kwam compositie hiervoor in de plaats.

In 1877 won hij de Belgische Prix de Rome voor zijn cantata 'Klokke Roeland'.

In 1881 volgde hij Jacques-Nicolas Lemmens op als directeur van het Mechels instituut voor religieuze muziek, het latere Lemmensinstituut. Hij werd aangesteld als inspecteur voor de Belgische muziekscholen in 1889 en werd professor aan het Brussels Conservatorium voor contrapunt en fuga in 1896, en directeur aan het einde van 1908.

Vanuit zijn religieuze betrokkenheid propageerde hij het herstel van de liturgische muziek. Hij stond paus Pius X bij met het opstellen van de encycliek Motu proprio (1903) over de liturgische vernieuwing.

Websites en bronnen:
- www.edgartinel.be
Het online archief van componist Edgar Tinel.
Het Tinelmuseum te Sinaai bezit talloze archiefstukken. Eén van de doelstellingen van het museum is het kenbaar maken van het leven en werk van de componist Edgar Tinel. In het museum vind je een aantal documenten en archiefstukken tentoongesteld. Een groot aantal items zitten echter in het archief en zijn niet toegankelijk. Het is de bedoeling van deze website dat deze items online kunnen geraadpleegd worden. Daarvoor werden de documenten gescand en kan je ze hier raadplegen. De inventaris kan je downloaden en offline bekijken.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.