kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dynamiek

[Grieks: dynamis = kracht], muziekterm voor de verandering van de geluidssterkte. In de muziek alles wat te maken heeft met sterk of zacht spelen. De componist geeft verschillende dynamische aanwijzingen zoals bijv. forte, pianoforte, crescendo en decrescendo, die het de vertolker mogelijk maken, allerlei klankschakeringen aan te brengen. Dynamische aanwijzingen zijn sinds de 19-de eeuw algemeen gebruikelijk. De speelaanwijzingen worden meestal in het Italiaans gegeven: pp Pianissimo zeer zacht
p piano zacht
mp mezzo piano matig zacht
mf mezzo forte matig sterk
f forte sterk
ff fortissimo zeer sterk
sf sforzando sterk inzetten, onmiddelijk zachter worden
< crescendo sterker worden
>decrescendo zachter worden

de leer van de toonsterkten, volumes en accenten in de muziek.a of A 1. de naam van een noot (ook la), zesde toon van de toonladder van c; 2. stemtoon, tegenwoordig de a in het eengestreept octaaf (a') met een trillingsgetal 440; gewoonlijk ook de toon van een stemvork; 3. aanduiding voor een toonsoort, A voor A grote terts (3 kruisen), a voor a kleine terts (geen voortekening).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 24.