kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Duodecime

Interval van een octaaf plus een kwint, bijvoorbeeld c - g'. De frequentieverhouding is 1 : 3. Interval van twaalf tonen samengesteld uit octaaf plus kwint
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 324.