kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Dubbelmotet

een bijzondere vorm van het motet. Het dubbelmotet is een driestemmige compositie waarbij de twee bovenstemmen, het duplum en het triplum, ieder een eigen tekst hebben. De tekst van de tenor blijft hier buiten beschouwing, vandaar de naam dubbelmotet. De nieuwe teksten hebben meestal betrekking op de tekst van de tenor. Ze parafraseren of becommentariƫren deze. Ze kunnen een wereldlijke of een geestelijke inhoud hebben.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 35.