muziekbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

drieklank

Akkoord van drie noten, dat gevormd wordt door vanaf de grondtoon een terts en een kwint te stapelen. In de moderne muziek worden ook andere intervallen gebruikt; ik ga hier even niet op in. De gebruikelijke drieklanken zijn: Groot Gr.3 - R.5 C - e - g
Klein Kl.3 - R.5 C - es - g
Verminderd Kl.3 - Verm.5 C - es - ges
Hard verminderd Gr.3 - Verm.5 C - e - ges
Dubbel verminderd Verm3 - Verm.5 C - eses - ges
Overmatig Gr.3 - Overm.5 C - e - gis

een samenklank van drie willekeurige tonen. Oorspronkelijk een samenklank die bestaat uit een grondtoon, een terts en een kwint. Onder drieklank verstaat men het uit een grondtoon, een terts en een kwint bestaande akkoord

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.