muziekbus
Dit artikel is 11 06 2017 20:56 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dodecafonie

(12-toontechniek, seriële of reeksentechniek)

Ook wel Twaalftoonsmuziek, Twaalftoonstechniek, Twaalftoonsysteem of twaalftonige muziek genoemd.

Dodecafonie is de atonale compositietechniek die voor het eerst (1919) door Joseph Matthias Hauer in Wenen en even later (1924), doch onafhankelijk van hem, door de componisten van de Tweede Weense School (Alban Berg, Arnold Schönberg en Anton Webern) werd ontwikkeld en toegepast.

Dit systeem berust op de absolute gelijkheid van elk van de 12 tonen binnen het octaaf en daarom is deze muziek ook atonaal. In de twaalftoonstechniek is de chromatiek een wezenlijk onderdeel van de bouwstenen van het werk, en geen onderdeel van een toonsoort. Deze techniek streeft ernaar de zogenaamde 'ongebondenheid van de atonaliteit' door middel van een nieuw wetmatig systeem muzikaal hanteerbaar te maken. De dodecafonie gaat uit van de absolute gelijkgerechtigheid van alle twaalf tonen binnen het octaaf van een toonladder. Deze twaalf tonen moeten allen worden aangewend, maar mogen in een volstrekt willekeurige volgorde en slechts éénmaal in een melodische reeks worden gebruikt. Een dergelijk samengestelde reeks vormt de basis van de melodisch (horizontale) lijn én van de harmonische (verticale) opbouw.

Behalve de reeks in de grondvorm mag de componist drie afgeleiden gebruiken: de spiegeling (omkering), de kreeftgang (reeks van achter naar voor) en de omkering van de kreeftgang, alsmede transposities van deze reeksen; vier grondvormen van twaalf tonen geven achtenveertig mogelijkheden. Consonant en dissonant, spanning en contrasten, ontwikkeling van thema's enz. ontbreken in de twaalftoontechniek. Er blijft een abstract en zeer chromatisch spel van series, vaak in cijfers omgezet, die de duur, kleur en sterkte van de tonen aanduiden.

Naast Arnold Schönberg zijn Alban Berg, Anton Webern, Ernst Krenek, Henze en Liebermann de belangrijkste componisten die deze methode van componeren gebruiken. Ondanks de abstractheid van het systeem hebben zij in hun composities individuele en vaak ontroerende accenten weten te leggen. Ook componisten die vroeger reeds een eigen stijl en systeem hadden ontwikkeld, hebben zich door de dodecafonie laten bekoren, waaronder Stravinsky.

In een later stadium gaat men van deze twaalf tonen een reeks construeren, wat leidt tot de seriële muziek.

Sedert de jaren zestig hebben jongere componisten de strakheid van de dodecafonie verworpen of gemilderd wegens de nog engere structuur dan die van het oude tonale (modale) systeem.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.