kunstbus
Dit artikel is 24-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dixieland

Door blanken ontwikkelde jazzstijl, als imitatie van de New Orleans-jazz.

De dixieland legt samen met de ragtime en de New Orleans-jazz de grondslag voor de jazzmuziek aan het begin van deze eeuw.

De dixieland duidt het soort jazz aan die de blanken speelden. Deze was wat minder expressief en wat toonvorming betreft niet echt oorspronkelijk, maar technisch briljant. De belangrijkste vertegenwoordigers van de beginperiode waren de "Original Dixieland Jazz Band" en de "New Orleans Rhythm Kings".

Dixieland onderging invloeden van ragtime en blues. Dankzij de invloed van de muziekkorpsentraditie van New Orleans was een hoofdrol weggelegd voor de koperblazers. Dixieland jazz bevat een zogenaamd twee-beat ritme, dat wil zeggen het heeft een vierkwartsmaat, met de ritmische accenten op de tweede en vierde tel van de maat. Kenmerkend voor het genre is verder dat de koperblazers gelijktijdig improviseren, in tegenstelling tot de veel striktere scheiding tussen samenspel en solo's die in latere jazz gebruikelijk werd. De traditionele instrumenten die in een dixielandband voorkomen zijn trompet of cornet, trombone, Kazoo, klarinet, piano (optioneel), en een ritmesectie bestaande uit contrabas (of tuba of sousafoon), banjo of gitaar, en drums.

New Orleans vs dixieland
Jazz ontstond onder de zwarte bevolking van New Orleans. Het dixielandorkest dat de muziek in brede kring populair maakte was echter de in 1917 door Nick La Rocca in New Orleans opgerichte, uit blanke muzikanten bestaande Original Dixieland Jass Band (pas later werd 'jass' gespeld als 'jazz'). Met hun gestructureerde variant op het genre, waarin voor improvisatie nauwelijks plaats was, maakten zij de dixieland aanvaardbaar voor een blank publiek.
Vaak wordt als moment waarop wat wij nu jazz noemen begon, de oprichting van het eerste blanke jazzorkest, de Original Dixieland Jass Band in 1917 genomen. Dit is ongetwijfeld niet correct, want eerder dan dit blanke orkest waren er al uit Afro-Amerikaanse bestaande orkesten actief in New Orleans. Genoemd kunnen worden de orkesten van Edward 'King' Oliver, met daarin Louis Armstrong, die zelf ook diverse orkesten oprichtte en leidde, en Bunk Johnson. Later gingen weer anderen hierop door, zoals "Jelly Roll" Morton, die zegt de jazz eigenhandig uitgevonden te hebben door de ragtime in de swingender vierkwartsmaat te spelen. Nog weer later kunnen daar namen als Sidney Bechet en Sidney De Paris aan toegevoegd worden.

Men zou kunnen zeggen dat de jazz zich langs twee sporen parallel ontwikkelde: een 'blank' spoor en een 'zwart' spoor. De vroege jazz stijlen worden New Orleans (de 'zwarte' tak) en Dixieland (de 'blanke' tak) genoemd. We spreken hier over de twintiger jaren van de twintigste eeuw.

In de jaren die volgden werd het onderscheid tussen zwarte en blanke jazz door het ontstaan van gemengde bands steeds minder. In de jaren '20 mondde dixieland uit in de Chicago-jazz.

Dixieland kende haar hoogtijdagen in de twintiger jaren van de twintigste eeuw en werd in de jaren veertig verdrongen door de bebop. Tijdens de jaren '50 en '70 kende het genre een korte heropleving. Bekende vertegenwoordigers in deze periodes waren Chris Barber en Ken Colyer. Tijdens de revival in de jaren vijftig ontstond in Nederland de Dutch Swing College Band, waarschijnlijk het bekendste Nederlandse dixieland orkest.

Naamgeving
Orkesten als de Dutch Swing College Band kwamen op binnen de Nederlandse studentencorpora. Vanwege de bij die studentenverenigingen horende associatie met de conservatief-liberale zuil werd de muzieksoort vooral in liberale kringen populair. Dixieland wordt in Nederland daarom ook wel VVD- of AVRO-jazz genoemd. Het genre ontwikkelde zich in deze context tot een 'nette' op het geluid van de Original Dixieland Jass Band geïnspireerde muzieksoort. In ludieke varianten op deze blanke dixieland werden ook wel feestinstrumenten als de kazoo ingezet, zodat dixieland bij velen een oubollig imago kreeg. Veel liefhebbers van de oorspronkelijke dixieland spreken daarom liever van New Orleans-jazz (een term die in de Engelstalige wereld overigens niet gebruikelijk is).

Het woord 'dixieland' wordt internationaal vaak om andere redenen afgewezen: het woord is ontleend aan de Original Dixieland Jass Band die zich ten tijde van hun successen - onterecht - als de uitvinders van het genre lieten aankondigen. Om meer recht te doen aan de werkelijke geschiedenis van het genre noemt men dixieland in de VS ook wel classic jazz of traditional jazz. De naam dixieland wordt in dit geval gereserveerd als negatief waardeoordeel voor de vaak nogal plichtmatig gespeelde blanke variant.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Dixieland

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 11.