kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Discantus

Latijn: voor dubbelgezang = tweestemmigheid. Kwam na de organum-stijl en werd in de Ars Nova ontwikkeld door Leoninus. Tegen de meestal gregoriaanse melodie werd een tegenmelodie gecomponeerd, aanvankelijk lager dan de cantus firmus, later hoger. Deze tweede stem werd zelf ook discantus genoemd.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 128.