kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Diapason

1. toonomvang van stem of instrument. 2. toonhoogte; stemhoogte. 3. algemeen geldende stemming.

stemtoon. De vastgestelde toonhoogte (bijvoorbeeld A = 440 Hz.)


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 116.