kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Decimool

Antimetrische figuur; tien noten in de tijd vande standaardwaarde. Groep van tien noten die tezamen evenveel tijdsruimte moeten beslaan als acht of twaalf van dezelfde waarde.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 273.