kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Decime

[Lat.], Interval van tien tonen binnen een toonladder, samengesteld uit octaaf plus een terts
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 142.