muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Daniel Francois Scheurleer

Daniël François ScheurleerOlieverfportret in 1915 vervaardigd door Reinier Sybrand Bakels (Collectie Haags Gemeentemuseum, Den Haag)

Bankier, musicoloog en verzamelaar muziek, 1855 - 1927

D.F. Scheurleer was firmant bankiershuis Scheurleer en Zonen, Den Haag 1879-1920. Zijn historisch belang ligt echter vooral op het gebied van kunst en wetenschap, in het bijzonder dat van de muziekgeschiedenis. Scheurleer was 42 jaar bestuurslid van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (VNM) die het initiatief nam tot een uitgave van de verzamelde van Obrecht en Josquin, waarvan 31 jaar als voorzitter. In die functie heeft hij door persoonlijke inzet het muziekhistorisch onderzoek zeer bevorderd.

Na het verschijnen van zijn belangrijke monografie over Het muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18e eeuw in verband met Mozarts verblijf aldaar (1909), ontving Scheurleer hiervoor en voor al zijn publicistische en bestuurlijke activiteiten op het gebied van de muziekgeschiedenis van de Rijksuniversiteit van Leiden in 1910 een eredoctoraat. Scheurleers boek is nog steeds de meest uitvoerige en gezaghebbende verhandeling over dit onderwerp.

In 1921 richtte hij de Société Union Musicologique op, de directe voorganger van de huidige International Musicological Society.

Zijn omvangrijke en kostbare muziekbibliotheek en de verzameling muziekinstrumenten en beeldmateriaal vond onderdak in zijn ten dele als museum - 'Muziekhistorisch Museum Dr. D.F. Scheurleer' - ingerichte woning aan de Laan van Meerdervoort, waar ook zijn muziekbibliotheek en prentencollectie gehuisvest waren. In 1933 werd deze gehele collectie aangekocht door het Haags Gemeentemuseum.

De ongeveer 480 exemplaren tellende groep Europese instrumenten bevat vrijwel alle typen vanaf de 16de eeuw. De 620 buiten-Europese instrumenten, voornamelijk uit Afrika en Azië, is op eenzelfde manier georganiseerd.
Zijn muziekbibliotheek bestond uit 13.000 vaak kostbare drukken en handschriften. Naast een groot aantal operapartituren en een danscollectie bracht hij talrijke boekwerken bijeen over instrumentenbouw, methodes en muziekwerken voor diverse instrumenten. Nederlandse liedboeken zijn eveneens ruim vertegenwoordigd.

In het Gemeentemuseum van Den Haag nam de eerste muziekconservator Dirk Balfoort (1886-1964) de collectionering van de muziekarchieven (vooral componistenarchieven) ter hand. Willem Noske (1918-1995) begon nadat hij door toedoen van Balfoort hevig geïnteresseerd was geraakt in de Nederlandse muziekgeschiedenis eveneens aan een verzameling welke in 2004 evenals de collectie Scheurleer eerder werd toegevoegd aan de verzameling van het Nederlands Muziekinstituut.

Websites: www.radio4.nl, www.inghist.nl, www.neha.nl, www.nederlandsmuziekinstituut.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.