kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Da-Capo-Aria

Driedelige aria, waarvan het derde deel het eerste met varianten en versieringen herhaalt.

De meest algemene vorm aan het begin van de achttiende eeuw was de da capo-aria (zie Alessandro Scarlatti's Griselda), een basisschema dat de mogelijkheid openliet tot een zeer grote verscheidenheid wat betreft de details. Ongeveer vanaf het midden van de eeuw werd het meer gebruikelijk om aria's in één deel te componeren, doorgaans een langere versie van het eerste deel van een da capo-aria, met een tonaal schema als dat van een sonate en met orkestrale ritornello's


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 324.