kunstbus

Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.

crescendo

[It.], aanduiding in de muziek voor dynamiek. Sterker worden. Zie ook : dynamiek.

Geleidelijk toenemen van klankvolume, geluidssterkte, aanzwellen, aangeduid door het teken < of als cresc. afgekort. Het tegengestelde noemt men decrescendo en wordt aangeduid door >.Pageviews vandaag: 179.