kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.

credo

Liturgie: Het derde deel van het ordinarium, de vaste misgezangen, van de r.k. mis, die begint met de tekst "Credo in unum Deum" (= ik geloof in één God). De tekst van het Credo is ontstaan tijdens het concilie van Nicea (325 n. Chr.) en later diverse malen aangevuld. Het bevat de centrale geloofsleer van de r.k. kerk en is met name ingesteld ter bestrijding van ketterijen in de Middeleeuwen. Vanaf de 11e eeuw deifinitief in de westerse liturgie, hoewel het tijdens weekdagen, hoogfeesten uitgezonderd, niet wordt gezongen in de mis
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 373.