kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

contrapunt

Contrapunt

(van Lat. punctus contra punctum = noot tegen noot), tegenstem. Meerstemmigheid waarbij elk der optredende stemmen melodisch onafhankelijkheid en betekenis bezit. Deze vervlechting van horizontale melodische lijnen is het tegendeel van de harmonische schrijfwijze met haar naast elkaar geplaatste verticale samenklanken; in huidige opvatting vrijwel synoniem met polyfonie en steeds het tegengestelde van harmonie (homofonie).

De kunst van het samenvoegen van gelijkwaardige melodie├źn. Contrapunt is dan ook nauw verwant met het begrip polyfonie.

Een in de middeleeuwse muziek gebruikte techniek voor het maken van muziek. Thans het gelijktijdig doen klinken van twee of meer zelfstandige melodie├źn, en de techniek om dat harmonieus te laten verlopen. De contrapuntische schrijfwijze met haar vervlechting van horizontale melodische lijnen is het tegendeel van de harmonische schrijfwijze met haar naast elkaar geplaatste verticale samenklanken. Men noemt deze twee technieken ook wel resp. polyfoon en homofoon. Tot de contrapuntische techniek behoren: de imitatie (het nabootsen van de hoofdstem in de tegenstem), de kennis van de combinaties van melodische krachten en de kennis van de contrapuntische muziekvormen zoals kanon, fuga, ricercare, motet.

Het contrapunt is een zelfstandige, tegen de melodie gevoerde stem en was in het polyfone tijdperk een elementaire compositietechniek. Daarbij werden samenklank en voortgang van de stemmen volgens strenge regels vastgesteld.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 103.