kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.

consonantie

Consonantie

Samenklank van tonen. Onder consonantie verstaat men een samenklank van tonen, waarvan de trillingen in een eenvoudige getalsmatige verhouding tot elkaar staan, zoals bijvoorbeeld bij het octaaf in de verhouding 2:1 of bij de kwint in de verhouding 3:2. Het tegenovergestelde van consonantie is dissonantie


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 8.