kunstbus

Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

consonanten

Consonanten

Een samenklank die als "bevredigend" wordt ervaren. Men maakt onderscheid tussen volkomen consonanten (reine prime, reine kwart, reine kwint en rein octaaf) en onvolkomen consonanten (tertsen en sexten). Een beetje theoretisch is dit onderscheid wel: de reine kwart is weliswaar consonant, maar wordt door veel mensen toch als dissonant ervaren.


Pageviews vandaag: 15.