muziekbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

consonanten

Consonanten

Een samenklank die als "bevredigend" wordt ervaren. Men maakt onderscheid tussen volkomen consonanten (reine prime, reine kwart, reine kwint en rein octaaf) en onvolkomen consonanten (tertsen en sexten). Een beetje theoretisch is dit onderscheid wel: de reine kwart is weliswaar consonant, maar wordt door veel mensen toch als dissonant ervaren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.