kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

conductus

Conductus

Reeds de eerste eeuwen der meerstemmige muziekbeoefening kenden al een kunstvorm, de Conductus, waarin de samenklank het won van de zelfstandigheid der melodische stemmen. De Conductus is een één- of meerstemmig geestelijk, feestelijk, niet liturgisch Latijns gezang uit de Middeleeuwen (Ars Antiqua). De zetting was homofoon, wat de verstaanbaarheid ten goed kwam, de melodie was vrij gevonden in tegenstelling tot de andere middeleeuwse vocale muziek (motet, canon en organum) die meestal gebaseerd was op een reeds bestaande cantus firmus en polyfoon was. Bij de meerstemmige gezangen werden de lettergrepen van de tekst, welke in de regel in versvorm geschreven was, in alle stemmen gelijktijdig gezongen, waardoor een homofone kunstvorm ontstond.

In de Conductus hadden alle partijen een gemeenschappelijke gang waardoor vanzelf akkoorden moesten ontstaan. Dergelijke vormen, waarbij weliswaar de akkoorden voortvloeien uit het samengaan van melodisch gedachte stemmen, die geheel of in hoofdzaak een zelfde ritme hebben, deze conductuszettingen dus, handhaafden zich naast de zuivere polyfonie in de middeleeuwen. Zo treft men deze conductusstijl of overwegend homofone schrijfwijze o.a. aan in de meerstemmig gezette hymnen uit de omgeving van Avignon, in sommige delen der miscomposities ('Et incarnatus est'), in de zgn. Faux-bourdon-composities, waarbij sextakkoordformaties overheersen, aan het begin en het einde van de frasen afgewisseld door kwint-octaafklanken.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 149.