kunstbus

Bezoek ook onze webwinkel


Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.

compositieleer

overkoepelt een aantal theoretische vakken, o.m. de leer van de melodie, de harmonie, het ritme, het contrapunt, de muziekvorm, de instrumentatie, de esthetiek, de muzieknotatie en de geluidsleer

Pageviews vandaag: 366.