muziekbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

comédie-ballet

De ballets de cour kregen tegen het midden van de 17de eeuw, onder invloed van de in aanzien toenemende klassieke tragedie (Corneille), steeds meer literaire pretenties en naderden tot de toen in de mode gerakende pastorales, comédies en chansons, of comédies-ballets, d.w.z. stukken met een doorlopende intrige, waarbij de gesproken dialoog werd onderbroken door airs en door instrumentale dansen, pantomimes e.d.

Tussen 1661 en 1672 produceerde Molière een reeks comédies-ballets, waarvoor Lully de muziek schreef, met uitzondering van Les fâcheux (muziek van Beauchamp) en Le malade imaginaire (muziek van M.A. Charpentier).
Molière droomde van een vereniging van comédie en muziek (zie Les fâcheux), en droeg belangrijk bij tot de wording van de Franse opera. De rol van de muziek werd in deze werken steeds essentiëler voor de intrige. Het ballet de cour beleeft in deze jaren een laatste opbloei met de dichter Benserade; voor verschillende van zijn balletten schreef Lully de muziek, die onder zijn handen steeds dramatischer werd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.