muziekbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

coda

It; staart, aanhangsel ; slot van een compositie; muziekschriftteken. Een stuk muziek, dat achter een traditionele compositievorm komt, hoewel het coda dus bij het betreffende muziekstuk hoort, maakt het geen deel uit van de eigenlijke vorm, bijvoorbeeld een rondo.

Een slotformule welke aan het einde van het eigenlijke vormschema wordt toegevoegd. Het oudste type is betrekkelijk kort , soms niet veel meer dan een slotversterking in de vorm van een volledige of uitgebreide cadens.

Een tweede type, het doorwerkings-coda is door Beethoven ingevoerd. Dit is groter van afmetingen en is een doorwerking van het thematisch materiaal met veel modulaties, ook naar ver van de tonica afgelegen tooncentra (bijv. eerste deel van Beethovens 3de symfonie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.