muziekbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

chromatische toonladder

Chromatische toonladder

Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden.

Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. In een stijgende toonladder worden de stamtonen verhoogd, in een dalende verlaagd., met dien verstande dat de vaste voortekens gehandhaafd blijven.
De Chromatische toonladder op A opwaarts is a, ais, b, bis, cis, d, dis, e, eis, fis, fisis, gis, a.; afwaarts a, gis, g, fis, f, e, es, d, cis, c, b, bes, a.
In de afwaartse Chromatische toonladder worden fis, cis gis gehandhaafd, omdat deze tonen ook voorkomen in de grote tertstoonladder van A. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.