kunstbus

Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.

chorus

1. rei- of rondedans waarbij gezongen werd.

2. refrein van een lied.

3. in de jazz: het thema waarop door de solist(en) wordt geïmproviseerd.

4. In een popsong: het refrein


Pageviews vandaag: 28.