muziekbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Chevé-methode

Een methode voor het elementair muziekonderricht, die onder meer inhoud dat de tonen door cijfers worden aangegeven en wel zo, dat de tonica van de grote-tertstoonladder, dus de do op relatieve toonhoogte , wordt aangeduid door het cijfer 1, de overige tonen van de toonladder door de cijfers 2-7; hogere of lagere octaven worden aangegeven door een punt boven of onder het cijfer; kortere waarden worden verkregen door horizontale strepen boven de cijfers. Schuin omhoog of omlaag gerichte strepen door het cijfer duiden een verhoging resp. verlaging met een 1/2 toon aan. Men spreekt -vollediger- ook van de methode Galin-Chevé-Paris.

Emile J. M. Chevé, geb. Douarnenez 1804, gest Parijs 1846, publiceerde samen met zijn vrouw, Nanine Paris en haar broer Aimé Paris een aantal werken over elementair muziekonderricht, aansluitend bij de methode van Pierre Galin een Franse wiskundige (1786-1822).

De Chevé methode is overgenomen door de Ward-methode, maar komt tegenwoordig nauwelijks meer voor.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.