muziekbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

canzoni alla Francese

Canzoni alla Francese

De zuiver instrumentale muziek beleefde ca 1600 een ongekende opbloei. Terwijl de instrumenten tot diep in de 16de eeuw nog overwegend improviserend bespeeld werden óf het repertoire moesten delen met de vocale muziek - de chanson-literatuur zoals deze vnl. door de Nederlandse componisten beoefend werd, polyfoner dan door de Fransen, was zowel om te spelen als om te zingen - ontstond ca 1600 ook hier de neiging beide terreinen te scheiden en instrumentale werken als zodanig te componeren. Hierbij was de chanson, zoals deze hierboven werd gekenschetst, het uitgangspunt; de vorm werd overgenomen en gaf aanleiding tot bonte wisseling van snelheid, gepaard met een meestal fugatisch begin.

Deze canzoni alla francese, spoedig ook canzoni da sonare, canzoni sonate genoemd, ontwikkelden zich in twee richtingen:
- Door opvoering van het aantal stemmen en splitsing in verschillende tegen elkaar uitgespeelde ensembles ontstond de orkestcanzone, die door contrastering van meervoudig en enkelvoudig bezette ensembles, dus door toepassing van de concerterende stijl, uitmondde in het concerto en het concerto grosso.
- Door vermindering van het normale aantal van vier stemmen werden kamermuziekvormen in het leven geroepen, waarbij, naarmate het stemmental geringer werd, aanvulling van harmonietonen door een akkoordinstrument noodzakelijker werd. Hier deed dus ook de basso continuo zijn intrede. Reeds in de Sonate a quattro van Giovanni Gabrieli, die dus nog vierstemmig is, wordt de mogelijkheid vrijgesteld, de laagste stem harmonisch uit te werken ('continuo se piacce'). Biaggio Marini verminderde voor het eerst het aantal stemmen tot drie, waarvan de laagste generale bas is, zodat zijn werk de oudst bekende zgn. trio-sonate is (uit 1613), terwijl Salomone Rossi in 1617 het eerste voorbeeld van een sonate voor een enkel solo-instrument met continuo gaf.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.