muziekbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

cadens

Cadens

1. cadenz, cadenza [Lat.] vakterm in de muziek.
Een melodisch of harmonisch rustpunt, een verbinding of opvolging van akkoorden, waarmee composities, maar ook grotere en kleinere onderdelen daarvan, afsluiten. Deze wending bestaat bijna altijd uit tonica, subdominant, dominant, tonica

2. Cadens is echter ook de aanduiding voor een bijzondere passage bij een instrumentaal of vocaal werk, vooral bij een soloconcert. Deze vindt men gewoonlijk tegen het eind van een deel.

De solist geeft hier zonder enige begeleiding een lange virtuoze solo met een improvisatorisch karakter in één of meer delen van het concerto vlak voor de laatste reprise van het hoofdthema die het effect van het slot bewust moet versterken. De solist krijgt hierin gelegenheid om zonder begeleiding zijn technische beheersing en inventieve fantasie ten toon te spreiden. Oorspronkelijk werd dit enkel en alleen overgelaten aan de fantasie van de solist, maar vanaf het einde van de 18de eeuw werd de cadens steeds vaker door de componist zelf geschreven. Vóór Mozart werden deze cadensen niet opgeschreven. Latere componisten schreven soms eigen cadensen bij composities van anderen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.