kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Bridge

In een popsong vaak na het tweede couplet + refrein gezongen gedeelte, waarin nieuw melodisch materiaal geïntroduceerd wordt.

De Bridge kan daarna worden gevolgd door een instrumentaal tussenspel of een refrein, maar in ieder geval nog door een derde couplet. Vgl. Single-vorm


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 21.